TENSO FLINTEC POLSKA mgr inż. Iwona Kupicha

44-121 Gliwice, ul. Łabędzka 53

te.: +48 32 270 71 41; +48 607 56 92 82

e-mail: tenso@flintecpolska.pl

katalog produktów